PROFIL
- STRESS, SELVVÆRD OG FOBI

Mine teknikker
Hypnoseterapi, coaching og storytelling er mine kombinerede værktøjer i dit forandringsforløb.
Hypnose og hypnoterapi er terapeutiske teknikker, der er anerkendt for deres kortvarige, målrettede
og effektive forløb.
Mine behandlinger tager udgangspunkt i disse facts, idet jeg er af den overbevisning at tingene
skal være i orden, realistiske og være kortvarige forløb. Desuden vil jeg naturligvis løbende støtte mig
til mine andre uddannelser, viden og erfaring, samtidig med at jeg samarbejder med andre behandlere.

Hypnotisør og hypnoterapeut
Uddannelsen som Hypnotisør & Hypnoterapeut er baseret på personlige færdigheder og kompetencer,
som hviler på et etisk forsvarligt grundlag.

Det er min opfattelse at:
Mennesker har stort set alle de ressourcer som vi behøver for at nå vore mål. Det enkelte menneske oplever sin model af verden.
Hvis vi ændrer vores opfattelse, ændrer vi også sindet og det giver respekt at respektere andre mennesker.
Et menneskes handlemønstre er ikke nødvendigvis det samme som dets identitet.

Derudover mener jeg at den der har ”problemet” kender det bedst. Det kan være du er ”kørt fast” og ikke kan se en udvej til forandring, men det hjælpes vi ad med at løse igennem en grundig afklarende samtale. Når først vi har klarlagt problemets omfang og fremsat ønsker til forandring og strategier til løsning, vil det være det rette tidspunkt at gå i gang med hypnosen.Roald Ulrich
Hypnotisør & Hypnoterapeut
Coach og Storyteller
Socialpædagog
Årgang 1962

Forhandling

• Forhandlingsteknik
• Forhandlingsforberedelse
• Kommunikation
• Lytte og spørgeteknik

Kognitiv terapi og metode med voksne.

• Introduktion til kognitiv terapi
• Kognitiv terapi ved angst eller fobi
• Kognitiv terapi ved depression
• Kognitiv terapi og social færdighedstræning.

Systemisk coaching.

• Spørgeteknik
• Etablering af kreative spændinger til udvikling af potentialer
• Kontekstbevidsthed
• Social intelligens og situationsforståelse
• Gamemaster / Gameplayer
• Evne til at give konstruktiv feedback
• Anerkendelse og værdsættelse som strategisk udviklingsværktøj

Forandring i organisationer.

• Aktuelle udfordringer i omgivelserne
• Kultur og modstand mod forandringer i organisationer
• Ledelsesmæssige styringsredskaber
• Ledelsesmæssige forandringsredskaber

Systemisk ledelse, kommunikation og intervention.

• Kreativitet og innovation i organisationer
• Kompetenceudvikling i organisationer
• Metoder til udvikling af kompetencer

Psykisk arbejdsmiljø

• Stress og psykisk arbejdsmiljø
• Arbejdstilsynet
• Forandringsprocesser
• Procesmetoder